Pyrolyze: lokaal afval omzetten in energie!

Een oplossing bieden voor een van de grootste problemen van de 21e eeuw, dat is de drijfveer achter alles wat we doen bij Pyrolyze.

We willen een einde maken aan de enorme hoeveelheden plastic afval die niet of slecht worden gerecycled. Wereldwijd!

Bij Pyrolyze staat de impact die we als bedrijf hebben op mens, milieu en economie centraal.

Op deze manier realiseren we naast financiële waarde ook een belangrijke sociale waarde die moeilijker in geld is uit te drukken, maar die volgens ons net zo belangrijk is.

Invloed op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

We realiseren onze impact door middel van twee doelstellingen, namelijk:

  • De kunststofafvalindustrie duurzamer maken
  • Een duurzaam lokaal ecosysteem bevorderen

We zullen deze doelstellingen verder toelichten op de rest van deze pagina. Bij het maken van onze impact gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s) als richtlijn.

De SDG’s, die in 2015 door de Verenigde Naties werden geïntroduceerd, dienen als een wereldwijde agenda voor het aanpakken van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw.

De kunststofafvalindustrie duurzamer maken

Van 1950 tot 2015 is de wereldwijde jaarlijkse productie van plastic bijna 200 keer toegenomen. Dit betekent dat er in 2015 381 miljoen ton plastic werd geproduceerd, wat overeenkomt met het totale lichaamsgewicht van tweederde van de wereldbevolking.

In hetzelfde jaar werd 55% van al het plastic afval weggegooid, 25% werd verbrand en slechts 20% werd gerecycled. Een groot deel van het geproduceerde plastic belandt dus als afval in het milieu.

Pyrolyse

Met onze compacte pyrolyse-installatie – die in een 20ft zeecontainer past – bieden we een gedecentraliseerde oplossing voor het wereldwijde plasticafvalprobleem.

De installatie verwerkt 150 kilo plastic afval per uur (936.000 kilo per jaar) tot diesel, nafta en gas, is plug-and-play en zelfvoorzienend.

Op jaarbasis kan één pyrolyse-installatie het plastic afval van
plastic afval van 30.000 mensen
omzetten in schone diesel (50%), nafta (30%) en gas (10%).

De resterende 10% bestaat uit roetdeeltjes die achterblijven als gevolg van het pyrolyseproces.

De diesel kan direct als brandstof worden gebruikt, de nafta als grondstof voor nieuwe kunststoffen en het gas als energiebron. Bovendien is het mogelijk om de roetdeeltjes duurzaam te gebruiken in bijvoorbeeld de kunststofindustrie, voor wegtapijt of voor de fabricage van bakstenen of bouwstenen.

Innovatie

Binnen onze pyrolyse technologie zijn er veel mogelijkheden voor verdere innovatie en optimalisatie van het proces. Op basis van haalbaarheidsstudies zullen we de komende jaren de volgende waardevolle toevoegingen realiseren.

  • De mogelijkheid om het pyrolyseproces gericht te sturen. Op dit moment zijn de verhoudingen waarin de outputs worden geproduceerd nog steeds een gegeven waar we weinig invloed op hebben. In de toekomst hopen we de uitgangsmaterialen van de installatie precies te kunnen afstemmen op de wensen van de eindgebruiker. Wil je bijvoorbeeld meer diesel of meer nafta uit kunststoffen? De keuze is aan onze klanten in de toekomst.
  • Het bereiken van een puur product met steeds minder filters en toevoegingen. Nu gebruiken we filtersystemen zodat de installatie direct bruikbare en geurloze diesel produceert. We zullen dit verder ontwikkelen zodat we uiteindelijk af zullen zijn van mechanische filtersystemen en restmaterialen en alle onnodige deeltjes in de pyrolyse-installatie chemisch zullen verwerken.

CO2-reducties


Onderzoek door chemiebedrijf BASF
heeft aangetoond dat pyrolysetechnologie een uitstekende manier is om gemengd plastic afval op een hoogwaardige manier te recyclen.
Vergeleken met de verwerking van kunststofafval in een afvalverbrandingsoven (WIP) levert recycling via pyrolyse een aanzienlijke CO2-reductie op:
  • De recycling van gemengd kunststofafval in een van onze 150 kg/h pyrolyse-installaties bespaart 970 ton CO2 vergeleken met verwerking door middel van een WIP (op jaarbasis).
  • Bovendien bespaart de productie van LDPE uit één pyrolyse-installatie van 150 kg/u 660 ton CO2 vergeleken met LDPE dat wordt geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen.
Op jaarbasis bespaart één Pyrolyse-installatie van 150 kg/u dus 1.630 ton CO2 in vergelijking met conservatievere methoden voor de verwerking van kunststofafval en de productie van LDPE.
Je kunt altijd contact met ons opnemen voor de exacte berekening. We vertellen je er graag meer over bij een kopje koffie.

Een duurzaam lokaal ecosysteem bevorderen

Omdat onze pyrolyse-installatie gemakkelijk te verschepen is in een zeecontainer, biedt het een lokale oplossing voor het wereldwijde plastic afvalprobleem. Dus in plaats van het probleem naar de oplossing te brengen, brengen wij de oplossing naar het probleem.

Het is dan mogelijk om een bloeiend ecosysteem rond een pyrolyse-installatie te creëren. Pyrolyze faciliteert en de operator heeft op verschillende manieren een lokale impact.

Inkomensvoorziening in ontwikkelingslanden

Het operationeel hebben en houden van de installatie genereert minstens 7 voltijdse banen per installatie. Bovendien zal een pyrolyse-installatie in een ontwikkelingsland waar de afvalbeheersystemen minder goed ontwikkeld zijn, ongeveer 12 extra banen opleveren. Deze banen bieden lokale bewoners een (extra) inkomen voor het verzamelen van plastic afval, dat vervolgens wordt gerecycled in de pyrolyse-installatie.

Afvalverwijdering

Dankzij onze pyrolyse-installatie wordt plastic afval, dat voorheen als waardeloos werd beschouwd en op stortplaatsen terechtkwam, waardevolle grondstof.

Dit helpt ontwikkelingslanden om het wereldwijde plastic afvalprobleem lokaal aan te pakken en creëert tegelijkertijd een waardevol ecosysteem rond de aanvoer en verwerking van plastic afval met onze Pyrolyze-installatie.

Wil je meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze pyrolyse technologie? Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.