Garantie

We geven om onze producten en doen logischerwijs ons best om ze in topconditie bij je af te leveren. Toch kan het gebeuren dat een bestelling kapot gaat tijdens het transport of dat er iets anders gebeurt waarop je garantie kunt claimen.

Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de levering en/of het verrichten van de betreffende dienst schriftelijk aan Pyrolyze te worden gemeld.

Verborgen gebreken moeten onmiddellijk nadat de klant ze heeft ontdekt schriftelijk worden gemeld, maar uiterlijk binnen twee maanden na levering van de producten en/of het uitvoeren van de service.

Producten die onder de aanspraak vallen mogen alleen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Pyrolyze aan Pyrolyze worden geretourneerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van de originele verpakking. Retourzendingen moeten te allen tijde plaatsvinden volgens de instructies van Pyrolyze. Pyrolyze behoudt zich het recht voor een adres aan te wijzen waarnaar het product waarop de klacht betrekking heeft, moet worden gezonden.

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat iets niet gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons te melden door een e-mail te sturen naar info@pyrolyze.com.

Indien er naar het oordeel van Pyrolyze sprake is van terecht ingediende klachten, is Pyrolyze gehouden, zulks te harer keuze en rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever en de aard van de klacht, hetzij de geleverde producten en/of verrichte diensten te vervangen/ruilen, hetzij een prijskorting te verlenen.

Het recht op reclamatie vervalt indien het geleverde product niet in dezelfde staat verkeert als tijdens de levering.

Klachten over facturen moeten binnen vijf werkdagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk worden ingediend.